Byggetjenester og hyttetomter i Rendalen

Rendalen Bygg AS er et entreprenørfirma som holder til i Rendalen i Hedmark fylke.

Vi er en entreprenør med bred kompetanse på bygging av hytter, boliger og næringsbygg. Vår brede kompetanse og gode holdninger gir byggherrer betryggende beslutningsgrunnlag med tanke på dokumentasjon, pris, kvalitet og gjennomføring.

Vi har lokale håndverkere som følges opp med intern opplæring til dagens krav. Vår bedriftskultur er preget av solid håndverk, et godt arbeidsmiljø, korte beslutningslinjer og stor fleksibilitet.

Våre kunder kommer hovedsakelig fra Rendalen, men vi har også kunder fra Stor Elvdal og Tynset.

Ring Daglig leder Roar Brænd (905 06 744) eller send inn vårt kontaktskjema for mer informasjon.

Våre byggetjenester

Vi utfører alt av:
  • Grunnarbeid
  • Fundamentering
  • Betongarbeid
  • Tømrerarbeid på nybygg
  • Snekkerarbeid på bad og kjøkken (våtrom)
  • Etterisolering med cellulosefiber
  • Ventilasjonsarbeider
  • Rehabilitering av pipe og skorstein (Vi har godkjenning for rehabilitering av pipe)
Blikkenslager i Rendalen

Rendalen Bygg AS har i mange år utført blikkenslagerarbeid for våre kunder i Hedmark.

Vi befatter oss med tradisjonelt blikkenslagerarbeid så vel som moderne utførelse av yrket. Rendalen Bygg AS har eget blikkenslagerverksted for produksjon og levering av alle typer beslag, takhatter og takrenner i stål. Vi produserer også pipetekkinger og andre produkter på forespørsel.

Vi bruker kun anerkjente kvalitetsprodukter på byggearbeidene vi utfører for våre kunder når vi ikke produserer disse selv.

Salg og utvikling av hyttetomter

Salg og utvikling av hyttetometer er også et fokusområde for oss. Vi selger og utvikler hyttetomter som ligger øst for Klettseterveien nord i Rendalen, 800 moh. Området har opparbeidet vei og vannposter. Hyttetomtene ligger i ett åpent område med spredt fjellfuru.

Videre er det gode muligheter for jakt og fiske. I hytteområdet er det cirka 15 selveiertomter til salgs.
Pris 100 000,-.

Ring Daglig leder Roar Brænd (905 06 744) eller send inn vårt kontaktskjema for mer informasjon.


Rendalen Bygg AS
Gamle Kongevei 4508
2485 Rendalen

Telefon:
62 46 79 80

Mobil nr:
905 06 744

E-post:
rendalen-bygg@rendalen.frisurf.no